Nyhetsbrev nr 2/2011 – Möjlighet till egendefinierad räntesats på dröjsmålsräntekalkylatorerna


Publisert 29.03.2011

Efter önskemål från flera av våra svenska och danska användare har vi i dag utökat dröjsmålsräntekalkylatorns funktioner till att hantera egna avtalade räntesatser. Du kan således också använda våra kalkylatorer för att beräkna dröjsmålsränta på fordringar, när det är avtalat avvikande räntesats i förhållande till lagstadgade dröjsmålsräntesatser. För att använda detta alternativ, går du in på Avancerade val, och under Räntetabeller väljer du alternativet Använd egendefinierad räntesats per år. Ange den räntesats du vill/ den som är avtalad. Observera att vid användning av detta alternativ används den egendefinierade räntesatsen på alla ränteberäkningar i samma operation, inklusive beräkning av ränta på eventuella tilläggsbelopp och delbetalningar. Samma räntesats används för beräkning av dröjsmålsränta för hela ränteberäkningsperioden. All annan funktionalitet för kalkylatorerna är tillgänglig tillsammans med detta val. Utvidgningen omfattar alla våra nordiska dröjsmålsräntekalkylatorer. Utskriften ger samma omfattande dokumentation av dina val.

Till översikt av nyhetsbrev