Nyhetsbrev nr 3/2011 – Nya transporträttsliga räntekalkylatorer


Publisert 15.05.2011

Från norska advokater som arbetar inom sjörätt har vi mottagit en förfrågan om vi kan framställa en kalkylator för olika typer av ränteberäkningar inom transporträtt som följer specifika regler och räntesatser. Därför har vi i dag publicerat ett antal nya kalkylatorer som beräknar många nya typer räntor som används inom transporträtt i Norden. Med kalkylatorerna följer en utförlig beskrivning av vad som kan beräknas. Menypunkten Räntetabeller ger dig en översikt över vilka historiska räntesatser för de olika typer av räntor som är inbyggda i kalkylatorerna. De nya kalkylatorerna som nu är tillgängliga gör det enkelt att göra följande ränteberäkningar:

De relevanta NIBOR-, STIBOR- och LIBOR-räntorna (i 10 olika valutor) i ovannämnda kalkylatorer beräknas alla baserat på olika räntesatser, olika löptider och olika räntetekniska beräkningsmetoder. Dessa verktyg kommer att spara mycket tid för användare som har behov av att beräkna dessa räntor. Alla de nya alternativen finns tillgängliga som nya menyalternativ under Andra former av räntor och land. All annan funktionalitet för kalkylatorerna finns tillgänglig med detta valet. Utskriftsversionen av beräkningen ger som tidigare samma omfattande dokumentation av dina val.

Till översikt av nyhetsbrev