Nyhetsbrev nr 4/2011 - Räntesatserna uppdaterad i räntekalkylatorerna


Publisert 03.07.2011

Från 1.7.2011 beslutades nya dröjsmålsräntor i de nordiska länderna. Den gemensamma nämnaren för de länder där räntan ändrades var en liten höjning. De nya lagstadgade dröjsmålsräntesatserna uppgår till följande (förra räntan inom parentes):

Alla våra kalkylatorer i alla de nordiska länderna uppdaterades med nya räntesatser från och med 1 juli 2011.

Till översikt av nyhetsbrev