Nyhetsbrev nr 2/2012 - Räntesatserna uppdaterad i räntekalkylatorerna 2. halvåret 2012


Publisert 20.07.2012

Från 1.7.2012 beslutades nya dröjsmålsräntor i de nordiska länderna. De nya lagstadgade dröjsmålsräntesatserna uppgår till följande (förra räntan inom parentes):

Alla våra kalkylatorer i alla de nordiska länderna uppdaterades med nya räntesatser från och med 1 juli 2012.

Till översikt av nyhetsbrev