Nyhetsbrev nr 1/2012 - Räntesatserna uppdaterad i räntekalkylatorerna 2012


Publisert 19.01.2012

Från 1.1.2012 beslutades nya dröjsmålsräntor i de nordiska länderna. De nya lagstadgade dröjsmålsräntesatserna uppgår till följande (förra räntan inom parentes):

Alla våra kalkylatorer i alla de nordiska länderna uppdaterades med nya räntesatser från och med 1 januari 2012.

Till översikt av nyhetsbrev