Villkor för användning - Sverige

Version 1.7 - ajourförts 5. december 2013

Genom att använda denna hemsida samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du vid något tillfälle inte godkänner dessa användarvillkor ska du inte använda hemsidan.

Ränteberäkningskalkylatorn är en resurs som det norska aktiebolaget Harduensak.no AS erbjuder för gratis användning på www.interestia.se.

Harduensak.no AS har gjort stora ansträngningar för att presentera korrekt och tillförlitlig information och beräkningar på denna hemsida, och informationen på denna hemsida har publicerats i god tro. Harduensak.no AS tar dock inte något juridiskt ansvar för beräkningar som tillhandahålls eller beräknas via denna hemsida, eller för riktigheten, fullständigheten och nyttan av denna informationen. All användning av kalkylatorn och hemsidan skjer på egen risk.

Informationen på denna hemsida är enbart avsedd som information om hur kalkylatorn hanterar de faktiska ränteberäkningarna, och vilka bereckningstekniska antaganden som kalkylatorn är baserad på. Ingen del av informationen på www.interestia.se är avsedd för eller kan anses vara rättshjelpverksamhet, juridisk rådgivning eller annan form av rådgivning om rättsliga aspekter om svensk lagstiftning. Det etableras inte en advokat-klient relation. Har du en fråga av rättsliga natur, måste du söka hjälp av svensk advokat.

Länkarna på denna hemsida till andra hemsidor tillhandahålls endast som en service åt användare av denna hemsida. Harduensak.no AS är inte ansvarig för korrektheten av information, innehåll eller reglerna som gäller för dessa hemsidor, och är inte ansvarig för eventuella skador, förmögenhetsreduktioner eller annan ekonomisk skada/ förlust till följd av innehåll eller användning av dessa hemsidor.

Alla dokument/ utskrifter från vår tjänst skall innehålla kreditering på följande sätt: "Gratistjänsten är levererad av det norska bolaget Harduensak.no AS".

Alla beräkningar du gör på denna hemsida utförs lokalt på din dator i din webbläsare. Ingen av de uppgifter du anger skickas till oss eller skickas över internet. Vi loggar dock antalet beräkningar som utförs med kalkylatorn av statistiska skäl.

Det är inte tillåtet att länka till www.interestia.se på ett sådant sätt att www.interestia.se presenteras i den främmande hemsidans ram (frame).

Dessa Användarvillkor kan uppdateras från tid till annan av Harduensak.no AS. Alla ändringar av Användarvillkoren gäller omedelbart vid utstationering av dessa förändringar på hemsidan.

Detta avtal regleras av norsk lag och parterna accepterar oåterkalleligen norska domstolar med Oslo tingrett som jurisdiktionsort.

© Copyright 2011-2014 Harduensak.no AS. Med ensamrätt. Efterlevnaden av copyright-begränsningar kräver att ingen del av denna hemsida får reproduceras i någon form eller på något sätt utan skriftlig tillstånd från Harduensak.no AS.

Villkor för användning - Sverige